Tällä lomakkeella voit tehdä ilmoituksen häirintätapauksesta. Pyydämme asian sujuvan käsittelyn vuoksi kirjaamaan nimesi ilmoitukseen. Lomake lähetetään hallituksen puheenjohtajalle, palokunnan päällikölle ja häirintätapausten yhdyshenkilölle.

Kuvavarmenne

Kuvavarmenne