Koronainfo

Tällä sivulla koronainfoa kootusti. Päivitetty 23.4.2021 klo. 17:15.

Jäsenlinkkisivulle


Oulun VPK:n voimassa olevat koronarajoitukset

- Hälytysosasto järjestää harjoitukset Teamsilla ja 10 henkilön pienryhmissä. 

- Nuoriso-osasto jatkaa harjoituksia pienryhmissä mahdollistaen harjoittelun kahden viikon välein.

- Osastojen etäkokoontumisia suositellaan.

- Palokunnan sählyvuoroa ei järjestetä.

- Kuntosalilla tai pukuhuoneessa ja pesutiloissa saa olla samaan aikaan enintään kolme henkilöä kerrallaan. Turvaväleihin tulee kiinnittää huomiota ja kuntosalilaitteet tulee desinfioida käytön jälkeen.

- Tarpeeton oleskelu paloasemalla ei ole sallittua. 

- Paloasemalla saa käydä toistaiseksi vain oma toimiva jäsenistö. Lisäksi virkatehtävissä oleva pelastuslaitoksen henkilöstö, pelastuslaitoksen lähettipalvelu, korjaushenkilöstö ja siivoojat voivat käydä paloasemalla. 

- Tilaisuuksia, joihin osallistuu yli 10 henkilöä, ei järjestetä eikä sellaisiin osallistuta. Rajoitus ei koske hälytystoimintaa.

- Alle 18 vuotiaille kohdennettuihin ulkotiloissa pidettäviin turvallisuusvalistustapahtumiin voidaan osallistua.
 

Kasvomaskien käyttö

Kasvomaskia käytetään kaikissa ennalta sovituissa kokoontumisissa, esim. kaluston tarkistuksissa. 

- Kasvomaskia käytetään palokunnan kalustolla tai varusteissa liikuttaessa julkisilla paikoilla.

- Kasvomaskia käytetään myös hälytystehtävissä (ml. asemavalmius) tai yksikössä kun ei voida pitää riittäviä turvavälejä ja maskin käyttö on mahdollista. Maskia tulee käyttää myös mikäli hälytystehtävä sitä edellyttää (mm. tehtävät joissa tulee kontakteja tai paikalla on suuria väkimääriä)

- Kasvomaskia käytetään myös ulkona järjestettävissä harjoituksissa, mikäli maskin käyttö on mahdollista. 

- Turvavälit tulee huomioida, vaikka maskia käytetään.

Palokunta tarjoaa jäsenistölleen maskit käyttöön omaan toimintaansa, kuten viikkoharjoituksiin, operatiiviseen toimintaan ja kokouksiin. Oman maskin käyttöä suositellaan paloasemalla muutoin oleskellessa.


Muistathan

- Desinfioida kuntosalilaitteet käytön jälkeen.

- Osallistua toimintaan vain jos olet terve. Lievissäkin hengitystieoireissa tulee pidättäytyä toiminnasta, kunnes olet täysin oireeton!

Ilmoita osastosi johtajalle, mikäli sinut on asetettu koronavirusaltistuksen vuoksi karanteeniin tai infektioon sairastumisen vuoksi eristyksiin.