building

 

Punakukkoa taltuttamassa - Oulun VPK:n historiikki

 

2.7.2018
Teksti: Marko Koivikko
Kuva: Oskari Ervasti/Oulun VPK

Oulun Vapaaehtoinen Palokunta ry on perustettu 1874. Oulu oli tuolloin reilun 7000 asukkaan kehittyvä tervakaupan keskus, tänä päivänä se on jotain aivan muuta. Aikanaan vapaaehtoisten palokuntien perustamiseen Suomessa ja myös Oulussa vaikuttivat monet asiat. Niistä tärkeimpinä tietysti alueella olleet suuret ja tuhoisat tulipalot ja halu suojella ympäristöä tulelta.

Oulun VPK:ssa alettiin pohtia historiasta kertovan kirjan kirjoittamista. Pohdinta sai alkunsa siitä, että edellinen palanen historiaa oli laitettu paperille 1970-luvulla ja alkoi olla aika laittaa asiat ylös, kun on vielä henkilöitä, jotka voivat kertoa miten asiat ovat olleet. Melko nopeasti päädyttiin ratkaisuun koota historiikki koko palokunnan toiminta-ajalta yksiin kansiin. Tarkoituksena oli varmistaa historian säilyminen jälkipolville. Toimenpiteinä se tarkoitti vähintään pienempien palasten yhdistämistä sekä edellisestä kirjoitetusta palasesta nykyhetkeen olevan tiedon kirjoittamista.

Alettiin pohtia miten tavoitteeseen päästään ja mietittiin, löytyykö omasta aktiivisesta porukasta sellaista henkilöä, jolla olisi mahdollisuudet alkaa projektia vetämään. Kuitenkin alkuvaiheessa päädyttiin yhteistyöhön Oulun Yliopiston kanssa, josta löytyi kaksi gradun aihetta etsivää opiskelijaa, jotka olivat kiinnostuneita palokunnasta työnsä aiheena. He jakoivat Oulun VPK:n historian ennen sotaa tapahtuneisiin asioihin ja sodan jälkeen tapahtuneisiin asioihin. Opinnäytetöiden valmistuttua todettiin, että tarvitsemme ammattilaisen kirjoittamaan kaikki näissä opinnäytteissä, aikaisemmissa kirjoissa tai pienemmissä koosteissa esille tulleet asiat sekä muistin varassa olevan tiedon yksiin kansiin, kirjan muotoon. Muistin varassa olevan tiedon tallentamiseksi on haastateltu useita palokunnassa nyt toimivia sekä aikaisemmin toimineita henkilöitä ja palokuntaveteraaneja.

Historiakirjaan on koottu Oulun Vapaaehtoisen palokunnan tapahtumia toiminnan alusta nykyaikaan saakka. Hälytys- ja nuoriso-osaston lisäksi palokunnassa toimivat naisosasto sekä tukiosasto, jonka toimintaa on virallistettu keväällä 2018 voimaan tulleessa sääntöjen uudistuksessa. Toiminta on ollut ja on tälläkin hetkellä vireää kaikilta osin. Historia osoittaakin hyvin, kuinka Oulun VPK on ollut kautta aikojen aktiivisesti mukana palokuntien toiminnassa paikallisesti, alueellisesti sekä valtakunnallisesti.

Näin syntyi Oulun VPK:n historia teos, joka kertoo varsin laajasti Palokunnan toiminnasta alkaen sen alku ajoilta aina vuoteen 2017 saakka. Kirjan julkistaminen oli maaliskuun 2018 lopulla. Kirja on tilattavissa nettisivuiltamme ja se löytyy myös esimerkiksi Oulun Kaupungin kirjastosta.

Takaisin blogilistaukseen