Oulun Vapaaehtoinen Palokunta ry haluaa kiittää teitä vuodesta 2021 ja toivottaa rauhallista joulua sekä menestystä vuodelle 2022!

Vuodesta 2021 jää Oulun VPKn jäsenten muistoihin useat hienot tapahtumat niin palokuntanuorisotyön kuin yhdistystoiminnankin puitteissa. Näitä tapahtumia osaamme nykyisin arvostaa aiempaa enemmän. Jäsenemme ovat osallistuneet aktiivisesti palokuntatoimintaan harjoitusten, hälytysten, leirien, opintopäivien sekä talkootyön merkeissä. 

Olemme saaneet laadukasta koulutusta palo- ja pelastusalalta sekä osaltamme järjestäneet alan valistustoimintaa. Vuoden merkittävimpiin tapahtumiin lukeutuu myös uuden miehistönkuljetusauton hankinta, joka tarjoaa jälleen useaksi vuodeksi hyvän sekä luotettavan työkalun harrastus- ja hälytystoimintaan.

Tulevalta vuodelta odotamme paljon positiivisia kohtaamisia jäsentemme, muiden palokuntayhteisöjen, pelastuslaitoksen henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiitos kuluneesta vuodesta kuuluu toimivalle jäsenistölle sekä yhteistyökumppaneille, jotka mahdollistavat sopimuspalokuntatoiminnan jatkumisen myös ensi vuonna - niin normaali- kuin poikkeusoloissakin.

 
 
 
building